• Eindhoven app Woonoverlast (1/24/2018) - VOOR MEER INFO KLIK OP  ONDER STANDEN DE LINKENS   Woonoverlast Eindhoven   Youtube https://www.youtube.com/watch?v=YgjGCu27_FI.
  • Verkeersveiligheid op de Fransebaan. (5/6/2016) -   De laatste tijd komen er steeds meer klachten over de verkeersveiligheid en ongevallen op de Fransebaan. De meeste klachten betreffen het veel te hard rijden door het gemotoriseerde verkeer dat de geldende 30 km aan hun laars lapt. Automobilisten…
  • Schuif aan en eet mee (5/5/2016) - Vanaf de maand mei gaat het maandelijkse eetevenement ‘Schuif aan en eet mee’ naar buiten! We hopen op mooi weer zodat we, net als vorig jaar, weer aan kleurig gedekte tafels in de buitenlucht kunnen eten en samen zijn. De…
  • onderhoud Spaaihoefweg en Boschdijk (3/10/2016) - Maandag 21 maart 2016 start de gemeente met de onderhoudswerkzaamheden aan de Spaaihoefweg en de Boschdijk tussen de Marathonloop / Anthony Fokkerweg en de snelweg A2. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind april 2016 gereed. Op de…
  • Kruispunt 1e Lieve de Keylaan, gemeente bijeenkomst op 29 maart (3/10/2016) - Medio juni 2015 hebben wij u het voorlopig ontwerp kruispunt 1e Lieve de Keylaan gepresenteerd. Op 7 juli 2015 heeft het college B&W het voorlopig ontwerp vastgesteld en opdracht gegeven voor het opstellen van het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp…