Werkgroep Geluidshinder en Milieu

Wij houden ons nu bezig met:

 • Aquabest
  • We zetten ons in om de geluidsoverlast in de Achtse Barrier van evenementen op Aquabest zo klein mogelijk te laten zijn. Hiertoe zijn we zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente Best en Aquabest.
  • Voor klachten (klachtencentrale provincie) over de evenementen kunt u bellen:   073 – 681 28 21
  • En melden gemeente Best:
  • 0499-327773 11:00 t/m 23:30 tijdens een evenement op Aquabest?Dit nummer wordt bemand door de organisatie van het evenement en heeft direct contact met meters en de organisatie.
 • Jansen BV
  • Het verbranden van het TAG (teerhoudend asfaltgranulaat) met de nieuwste technieken kan misschien wat overlast voor de Achtse Barrier betekenen. Meer voor Aquabest dat er dichter tegenaan ligt. Ook hier zijn we in gesprek.
 • Wegverkeer
  • Dank zij onze inbreng is er bij de uitbreiding A2/A50/A58 een geluidswal gekomen. Een succes.
 • Vliegverkeer
  • Wij sympathiseren met de B.O.W., zijn lid van “Geen vluchten na elven” en “De 10 geboden voor Eindhoven Airport”. Verder voeren we geen actie om deze drie niet in de wielen te rijden.
  • Melden overlast:
   Of  telefonisch: 31 (0)40 289 61 33 of +31 (0)40 289 61 44. U kunt uw melding inspreken op het antwoordapparaat.

e-mail: werkgroepgeluidshinderab@gmail.com

Zie ook de volgende berichten:

 • Verdubbeling van het aantal belangstellenden voor zonnepark Welschap (2/10/2018) - 2018 wordt voor Zonnepark Welschap een heel belangrijk jaar: het jaar waarin het zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Twaalfduizend zonnepanelen zullen ongeveer 3.000.000 kWh per jaar gaan opwekken. Inmiddels hebben zich al ruim 1500 mensen aangemeld als geïnteresseerden. De plaatselijke…
 • Eindhoven app Woonoverlast (1/24/2018) - VOOR MEER INFO KLIK OP  ONDER STANDEN DE LINKENS   Woonoverlast Eindhoven   Youtube https://www.youtube.com/watch?v=YgjGCu27_FI.
 • Structuurvisie buitengebied Best unaniem aangenomen (4/15/2016) -   4 april is voor ons een dag met een zeer zwart randje. Ondanks onze goede hoop vanwege de meningen van de gemeenteraadsleden, nog eens bevestigd tijdens de raadsvergadering van 4 april, hebben deze meningen niet geleid tot een door…
 • Bezwaar structuurvisie buitengebied (3/24/2016) - Ik sta hier namens het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, werkgroep Geluidshinder en Milieu. De Achtse Barrier is een wijk van Eindhoven en heeft 13.500 inwoners, meer als 1/3e van de door Best geplande 34.000 inwoners. Wat zo fijn is aan onze…
 • onderhoud Spaaihoefweg en Boschdijk (3/10/2016) - Maandag 21 maart 2016 start de gemeente met de onderhoudswerkzaamheden aan de Spaaihoefweg en de Boschdijk tussen de Marathonloop / Anthony Fokkerweg en de snelweg A2. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind april 2016 gereed. Op de…