Werkgroep Geluidshinder en Milieu

Wij houden ons nu bezig met:

 • Aquabest
  • We zetten ons in om de geluidsoverlast in de Achtse Barrier van evenementen op Aquabest zo klein mogelijk te laten zijn. Hiertoe zijn we zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente Best en Aquabest.
  • Voor klachten (klachtencentrale provincie) over de evenementen kunt u bellen:   073 – 681 28 21
  • En melden gemeente Best:
   https://www.gemeentebest.nl/formulieren/melding-woon-of-leefomgeving-doen
 • Jansen BV
  • Het verbranden van het TAG (teerhoudend asfaltgranulaat) met de nieuwste technieken kan misschien wat overlast voor de Achtse Barrier betekenen. Meer voor Aquabest dat er dichter tegenaan ligt. Ook hier zijn we in gesprek.
 • Wegverkeer
  • Dank zij onze inbreng is er bij de uitbreiding A2/A50/A58 een geluidswal gekomen. Een succes.
 • Vliegverkeer
  • Wij sympathiseren met de B.O.W., zijn lid van “Geen vluchten na elven” en “De 10 geboden voor Eindhoven Airport”. Verder voeren we geen actie om deze drie niet in de wielen te rijden.
  • Melden overlast:
   Of  telefonisch: 31 (0)40 289 61 33 of +31 (0)40 289 61 44. U kunt uw melding inspreken op het antwoordapparaat.

e-mail: werkgroepgeluidshinderab@gmail.com

Zie ook de volgende berichten:

 • Herrie maakt ziek (1/13/2017) - Zonder maatregelen is herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland.Dat stellen milieu- en geluidsdeskundigen in het NTR-programma De Kennis van Nu. De verstedelijking,verkeersdrukte en technologische vooruitgang produceren steeds meer lawaai.Ook wordt het…
 • Achtse Barrier witheet (12/16/2016) - De naderende Kerst wordt gebruikt door B&W van de gemeente Best om tweedaagse muziekfestivals op AQUABEST, die dan tot 24:00 uur mogen duren  op dagen dat er geen werkdag op volgt, goed te keuren ondanks dat de gemeenteraad op 4…
 • Structuurvisie buitengebied Best unaniem aangenomen (4/15/2016) -   4 april is voor ons een dag met een zeer zwart randje. Ondanks onze goede hoop vanwege de meningen van de gemeenteraadsleden, nog eens bevestigd tijdens de raadsvergadering van 4 april, hebben deze meningen niet geleid tot een door…
 • Bezwaar structuurvisie buitengebied (3/24/2016) - Ik sta hier namens het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, werkgroep Geluidshinder en Milieu. De Achtse Barrier is een wijk van Eindhoven en heeft 13.500 inwoners, meer als 1/3e van de door Best geplande 34.000 inwoners. Wat zo fijn is aan onze…
 • onderhoud Spaaihoefweg en Boschdijk (3/10/2016) - Maandag 21 maart 2016 start de gemeente met de onderhoudswerkzaamheden aan de Spaaihoefweg en de Boschdijk tussen de Marathonloop / Anthony Fokkerweg en de snelweg A2. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind april 2016 gereed. Op de…