SFWAB-logo-groot

        Stichting Financiën voor Wijkactiviteiten Achtse Barrier

          link naar:    Doelstelling,  geschiedenis en bestuur

 

De Donateursactie 2017:  U kunt ons weer steunen met een bijdrage!

Beste medebewoners van de Achtse Barrier,

September; voor de meesten is de vakantie achter de rug en zijn de scholen weer begonnen. September is ook de maand waarin de Donateursactie in de Achtse Barrier wordt georganiseerd .

Met het geld dat de donateursactie opbrengt worden activiteiten in de Achtse Barrier gesponsord.
Activiteiten in 2016 zijn o.a. geweest: OKA ( Open Kinder Activiteiten, onder andere kindervakantieweek en avondvierdaagse ), Hartveilig AB,Infolijn AB, Welkomstgroep AB, e-Move graffiti en de WieWitWa Quiz.

Door de bezuinigingen bij o.a. de gemeente zijn de activiteitengroepen meer afhankelijk van de SFWAB subsidie. De binnen de SFWAB samenwerkende activiteitengroepen organiseren zelf geen aparte geldinzamelingsacties !

De vergaderingen van de SFWAB zijn openbaar en worden gehouden in de buurtcentrum De Mortel.
Wilt u weten wat er met uw sponsorgeld gebeurt dan bent u van harte welkom. De aankondigingen van de activiteiten en vergaderingen worden gedaan in ’t Brierke.

De Donateursactie 2017: u kunt ons weer steunen met een bijdrage!

Dit kunt u doen door de aangehechte acceptgiro te gebruiken of via internetbankieren een bijdrage te storten.

Rekeningnummer IBAN:    NL68 INGB 0004  4807 78     Bank (BIC) :  INGBNL2A

Hebt u nog vragen of wilt u een activiteit aanmelden voor subsidie? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor bestuur of activiteit?

U kunt bellen met het bestuur van de SFWAB ,

Tel.nr. 040 262 4296 of email: voorzitter.sfwab@gmail.com.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SFWAB

Heeft u een activiteit voor de Achtse Barrier dan kunt u de kostenbegroting / aanvraagformulier aanvragen.