Logo groot OAAB

Open Activiteiten Achtse Barrier OAAB

 

Al meer dan 10 jaar bent U van harte welkom bij onze activiteiten. Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in de Mortel. Rookvrij is er van 13:30 – 16:00 weer veel te doen: Zie ook onze agenda in ’t Brierke.

Goed nieuws: we hebben geen wachtlijsten meer. Dus u kunt direct weer deelnemen aan (dubbeltjes)kienen, kaarten(maken), biljarten, countrydansen, wandelen (GEZOND EN GRATIS!!!!!), leesclub, koersbal, spinnen en motorclub. Zie ook WWW.LTAB.NL. Ook op het buurtplein zijn we aanwezig: www.achtsebarrier.nl.

KIENEN

Maak van vrijdag Uw geluksdag en kom kienen. U kunt om 13:30 bij ons in de Mortel terecht. We kienen in principe elke tweede vrijdag van de maand:

KAARTEN/SIERADEN MAKEN

Let op: het is eens in de twee weken (de even weken). En er is voldoende plaats!!

Inlichtingen bij Hetty: 241 92 92.

 

DIVERSE ACTIVITEITEN

De motorclub is alweer een nieuwe toertocht aan het voorbereiden. Er zijn twee spinnewielen en een kaardenmolen aangeschaft. Dus u kunt meedoen aan motortoertochten en wol spinnen. André en Erica kunnen u er alles over vertellen. Verdere informatie via onze Wilma 2426366 of ons e-mailadres. Wandelen op vrijdag kan 1 uur (Tineke 2424208) of 2 uur (Liesbeth 2426064). Daarnaast is het countrydansen weer opgestart. Elke dinsdagmiddag in de Mortel, info aan de zaal. In 2016 hebben we ook de Boekenmortel onder onze hoede genomen evenals de WieWit Wa wijkquiz.

Elk jaar hebben we onze bekende Kerstviering met muziek, hapjes, drankjes en een grote loterij. De prijzen komen deels van de winkeliers uit onze wijk. De avond ervoor worden kerststukjes gemaakt die als prijs worden verloot. Soms zijn er zoveel prijzen dat de deelnemers niet weten hoe ze alles thuis moeten krijgen.

Ook ondersteunen we als OAAB sommige activiteiten van bureau Cement en Zuidzorg. Bv de voorlichting over mantelzorg en dementie of de Kerstbrunch.

VRAGEN?

Voor al uw vragen betreffende onze activiteiten en met suggesties kunt u terecht in de zaal tijdens de activiteiten, via Wilma 2426366 of via mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com

Ook in het Steunpunt dinsdagmorgen tussen 10 en 11 uur zijn wij aanwezig.

 

Uitbreiding van onze activiteiten
Heeft u ideeën over zaken die we zouden kunnen organiseren voor u? Laat het ons weten!!
Vraag info via onze e-mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com.

Tot ziens bij een van de activiteiten van uw OAAB-team!!
(Het OAAB neemt deel aan het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier.)

Samenstelling bestuur OAAB per 2015
Theo van Someren Voorzitter

Wilma van Lierop 1e Secretaris  tel voor info:  040 242 63 66
Diny Smulders 2e Secretaris
Hans Everstijn 1e Penningmeester

Mieke Geven 2e Penningmeester