Disclaimer

De informatie opgenomen op deze website is algemeen van aard en is slechts als zodanig bedoeld.

•   “LTAB is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.

•   “LTAB geeft geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem   werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld”.

•   “LTAB kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.

Copyright

Alle teksten en illustraties op deze website zijn, voor zover mogelijk,  beoordeeld of deze auteursrechtelijk beschermd zijn.

Mocht er een organisatie of persoon zijn die desondanks denkt dat er inbreuk  gemaakt wordt op copyright dan zullen wij deze teksten of afbeeldingen  direct verwijderen.